Geodatacenter Skåne Aktiebolag

Skåne län

Information

Aktiebolag finns det flera av i Klippan och Geodatacenter Skåne Aktiebolag är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Geodatacenter Skåne Aktiebolag är ett av dem. Statusen för Geodatacenter Skåne Aktiebolag är att Bolaget är aktivt.

Geodatacenter Skåne Aktiebolag är ett Aktiebolag och skapades 1998-10-09. Det finns flera olika verksamheter i Skåne län som är ett stort län. Klippan där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Geodatacenter Skåne Aktiebolag ska trivas.

Geodatacenter Skåne Aktiebolag är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1998-01-01. I Klippan så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Bolaget skall vara verksamt inom området för geografisk databasinformation, och inom ramen för detta åt olika intressenter efter avtal tillhandahålla geografisk information efter en gemensam standard, vidareutveckla användningsområdet, samt bedriva annan med det angivna direkt sammankopplad verksamhet.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Geodatacenter Skåne Aktiebolag är momsregistrerat och det har de varit sedan 1998-01-01.

Idag är Geodatacenter Skåne Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns flera verksamheter som är det idag i Klippan.

Vill man komma i kontakt med Geodatacenter Skåne Aktiebolag så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0435-719900.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Johansson, Sven-Erik Ingvar -Ålund, Stig Åke.

De som är på något sätt har med Geodatacenter Skåne Aktiebolag är Ålund, Stig Åke som är född 1947 och har titeln Extern firmatecknare, Johansson, Sven-Erik Ingvar som är född 1944 och har titeln Extern VD, Almqvist, Allan Wilhelm som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Andersson, Erik Rickard Christian som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Andreasson, Jonas som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Holmqvist, Karl Magnus som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamotKarlsson, Jan Anders som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Kvarnström, Lars Magnus som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Randau, Leif Gösta Kennet som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamotThulin, Jan Anders Peter som är född 1962 och har titeln RevisorNilsson, Anders Erik som är född 1944 och har titeln RevisorssuppleantPersson, Sven-Bertil Ragnvald som är född 1938 och har titeln LekmannarevisorNilsson, Sture Olof som är född 1938 och har titeln LekmannarevisorssuppleantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.

Geodatacenter Skåne Aktiebolag har 556558-4009 som sitt organisationsnummer.