Handelsbolaget Företagsekonomiskt Utbildnings- material, Hult & Bolmgren

Skåne län

Information

Handelsbolaget Företagsekonomiskt Utbildnings- material, Hult & Bolmgren är ett av många verksamheter som finns i Klippan. Det är nämligen den kommunen som Handelsbolaget Företagsekonomiskt Utbildnings- material, Hult & Bolmgren finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Handelsbolaget Företagsekonomiskt Utbildnings- material, Hult & Bolmgren är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1995-01-01.

Handelsbolaget Företagsekonomiskt Utbildnings- material, Hult & Bolmgren som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1977-03-25. Men sedan 1991-01-01 så har Handelsbolaget Företagsekonomiskt Utbildnings- material, Hult & Bolmgren varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Fjärilsg. 2, 264 36, Klippan. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Handelsbolaget Företagsekonomiskt Utbildnings- material, Hult & Bolmgren så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0435-711954.

Klippan arbetar för att verksamheter som Handelsbolaget Företagsekonomiskt Utbildnings- material, Hult & Bolmgren ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Handelsbolaget Företagsekonomiskt Utbildnings- material, Hult & Bolmgren. Det finns flera verksamheter i Skåne län.

Framställning av och handel med material för utbildnings- ändamål.

Firmatecknare för Handelsbolaget Företagsekonomiskt Utbildnings- material, Hult & Bolmgren är följande:
; Firman tecknas av bolagsmännen var för sig..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Handelsbolaget Företagsekonomiskt Utbildnings- material, Hult & Bolmgren och det är följande personer, Bolmgren, Ryno Klemens som är född 1932 och har titeln Bolagsman, Hult, Åke Folke Valdemar som är född 1930 och har titeln Bolagsman,

Organisationsnummer för Handelsbolaget Företagsekonomiskt Utbildnings- material, Hult & Bolmgren är 916430-7325.