Bostadsrättsföreningen Kungsfiskaren

Skåne län

Information

Bostadsrättsföreningen Kungsfiskaren är ett av många bolag som finns i Klippan. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Kungsfiskaren finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Kungsfiskaren som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1995-06-30.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Kungsfiskaren så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Klippan arbetar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Kungsfiskaren ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Kungsfiskaren. Det finns flera bolag i Skåne län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Kungsfiskaren är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Arlemon, Sven Ingvar -Carlsson, Per Uno.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Kungsfiskaren och det är följande personer, Arlemon, Sven Ingvar som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Borgström, Ulla Eva Margaret som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Carlsson, Per Uno som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Latoszynski, Wojciech som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Torsten Erik Sigurd som är född 1945 och har titeln Suppleant, Martinsson, Evelina Lisette som är född 1984 och har titeln Suppleant.de la Cueva Nilsson, Karin Eivor M som är född 1948 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Kungsfiskaren är 769600-9187.