Riksbyggens Bostadsrättsförening Klippanhus nr 2

Skåne län

Information

Riksbyggens Bostadsrättsförening Klippanhus nr 2 hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Klippan som är den kommunen där Riksbyggens Bostadsrättsförening Klippanhus nr 2 finns. I Klippan så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Riksbyggens Bostadsrättsförening Klippanhus nr 2 tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har F-skatt vilket Riksbyggens Bostadsrättsförening Klippanhus nr 2 har haft sedan 1994-01-01. Riksbyggens Bostadsrättsförening Klippanhus nr 2 har funnits sedan och 1991-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Riksbyggens Bostadsrättsförening Klippanhus nr 2 så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 063-151931.

Klippan arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Klippanhus nr 2 har idag 737600-1900 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Riksbyggens Bostadsrättsförening Klippanhus nr 2

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.

I Riksbyggens Bostadsrättsförening Klippanhus nr 2 så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Andersson, Peter Mikael som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Grövnes, Christer som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustavsson, Lars Christer som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Siv Anita som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Pehlivanovic, Adnan som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Amilon, Ann-Christin Anette som är född 1970 och har titeln SuppleantKnutsson, Harriet Eva Marianne som är född 1961 och har titeln Suppleant, Nilsson, Jan Ingemar som är född 1952 och har titeln Suppleant, Pettersson, Stig Ingmar som är född 1928 och har titeln Suppleant.