HSB Bostadsrättsförening Capella i Klippan

Skåne län

Information

737600-1058 är organisationsnummer för bolaget HSB Bostadsrättsförening Capella i Klippan. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSB Bostadsrättsförening Capella i Klippan är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Klippan som är den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Capella i Klippan finns i.

HSB Bostadsrättsförening Capella i Klippan har varit registrerat sedan 1947-04-18 och det finns flera bolag i Skåne län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSB Bostadsrättsförening Capella i Klippan så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

HSB Bostadsrättsförening Capella i Klippan är och det finns flera bolag i Klippan som också är .

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Capella i Klippan är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Jaxborn, Börje Lennart -Kvist, Carl Göran Ingemar -Petersson, Lars Johan Emil -Zackrisson, Leif Torbjörn

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Capella i Klippan så kan ni göra det på telefon genom 042-144100 eller genom brev på följande adress:
Söderg. 78, 252 27, Helsingborg

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSB Bostadsrättsförening Capella i Klippan och det är Bond, Johan Henrik som är född 1985 och har titeln Ordinarie ledamot, Jaxborn, Börje Lennart som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot, Kvist, Carl Göran Ingemar som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Petersson, Lars Johan Emil som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Zackrisson, Leif Torbjörn som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Rutström, Karl Enar Sigmund som är född 1932 och har titeln Suppleant