HSB Bostadsrättsförening Pollux i Klippan

Skåne län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB Bostadsrättsförening Pollux i Klippan vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Klippan så är HSB Bostadsrättsförening Pollux i Klippan ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Klippan arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Klippan och i Skåne län. Redan 1948-07-22 så skapades HSB Bostadsrättsförening Pollux i Klippan och företaget är har ej F-skattsedel.

737600-1009 är organisationsnummret för företaget som finns i Klippan.

Just nu är HSB Bostadsrättsförening Pollux i Klippan och det finns många företag som är i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Pollux i Klippan så går det att nå dem via telefon på 0435-18445 fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Gun Ann-Marie -Jönmalm, Lisbeth Margot Evelyn -Jönsson, Jonas Rickard Göran -Sandström, Anna Carolin Therese

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB Bostadsrättsförening Pollux i Klippan är Andersson, Gun Ann-Marie som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Jönmalm, Lisbeth Margot Evelyn som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Jönsson, Jonas Rickard Göran som är född 1986 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandström, Anna Carolin Therese som är född 1987 och har titeln Ordinarie ledamot, .