HSB Bostadsrättsförening Åsen i Klippan

Skåne län

Information

HSB Bostadsrättsförening Åsen i Klippan hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Klippan som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening Åsen i Klippan finns. I Klippan så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Åsen i Klippan tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. HSB Bostadsrättsförening Åsen i Klippan har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening Åsen i Klippan så kan ni göra det genom att skicka er post till Kapellg. 8 A, 264 38, Klippan men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0435-711907.

Klippan arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

HSB Bostadsrättsförening Åsen i Klippan har idag 737600-0977 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Brita Pernilla Viola -Braun, Lars Erik Harald -Lindholm, Paul Marcus -Olsson, Anders Joakim är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening Åsen i Klippan

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening Åsen i Klippan så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Braun, Lars Erik Harald som är född 1941 och har titeln Extern firmatecknare, Andersson, Brita Pernilla Viola som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindholm, Paul Marcus som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Anders Joakim som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Catharina Ida Victoria som är född 1988 och har titeln Suppleant, Lövgren, Hanna Elisabet som är född 1926 och har titeln SuppleantNylander, Lars Erik som är född 1948 och har titeln Suppleant, .