HSB Bostadsrättsförening Björnen i Klippan

Skåne län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB Bostadsrättsförening Björnen i Klippan vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Klippan så är HSB Bostadsrättsförening Björnen i Klippan ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Klippan arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Klippan och i Skåne län. Redan 1962-11-14 så skapades HSB Bostadsrättsförening Björnen i Klippan och bolaget är har ej F-skattsedel.

737600-0704 är organisationsnummret för bolaget som finns i Klippan.

Just nu är HSB Bostadsrättsförening Björnen i Klippan och det finns många bolag som är i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Björnen i Klippan så går det att nå dem via telefon på 0435-711468 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Håkansson, Lars-Göran -Nilsson, Margit Viola -Walther, Kjell Olof Egon

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB Bostadsrättsförening Björnen i Klippan är Håkansson, Lars-Göran som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Margit Viola som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Walther, Kjell Olof Egon som är född 1922 och har titeln Ordinarie ledamot, .