HSB Bostadsrättsförening Åby i Klippan

Skåne län

Information

737600-0647 är organisationsnummer för företaget HSB Bostadsrättsförening Åby i Klippan. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSB Bostadsrättsförening Åby i Klippan är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Klippan som är den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Åby i Klippan finns i.

HSB Bostadsrättsförening Åby i Klippan har varit registrerat sedan 1958-04-25 och det finns flera företag i Skåne län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Företaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSB Bostadsrättsförening Åby i Klippan så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

HSB Bostadsrättsförening Åby i Klippan är och det finns flera bolag i Klippan som också är .

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Åby i Klippan är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Alf Bruno -Christensson, Ann Mona Ingela -Ryberg, Jan Åke -Strandberg, Niklas Leif

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Åby i Klippan så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSB Bostadsrättsförening Åby i Klippan och det är Andersson, Alf Bruno som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Christensson, Ann Mona Ingela som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Ryberg, Jan Åke som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Strandberg, Niklas Leif som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Tuvesson, Astrid Lisbeth Helene som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Ottosson, Jan Roland som är född 1954 och har titeln SuppleantPålsson, Sven Ingmar som är född 1945 och har titeln Suppleant,