Riksbyggens Bostadsrättsförening Klippanhus nr 14

Skåne län

Information

Riksbyggens Bostadsrättsförening Klippanhus nr 14 är en verksamhet som finns i Klippan. I Riksbyggens Bostadsrättsförening Klippanhus nr 14 finns det lite olika personer som är förknippade och det är Blomkvist, Ingela Weronica Anette som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Engström, Eva Lise-Lott som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Fridh, Inga-Britt Iréne som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Furevi, Mats Ola Mikael som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Grövnes, Christer som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Ivarsson, Kent Sune som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamotBivefors, Ingemar Rune Christian som är född 1982 och har titeln Suppleant, Eliasson, Johan Henrik som är född 1979 och har titeln Suppleant, Elvin, Karl Fredrik som är född 1971 och har titeln SuppleantLundgren, Bo Martin som är född 1977 och har titeln SuppleantWinberg, Rolf Peter som är född 1959 och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Klippanhus nr 14 så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå Riksbyggens Bostadsrättsförening Klippanhus nr 14 på telefon 042-186600.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadsrättslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalas, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Klippanhus nr 14 av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Klippanhus nr 14 är ett av många verksamheter som finns i Skåne län och Klippan arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Klippanhus nr 14 innehar ej F-skattsedel och Riksbyggens Bostadsrättsförening Klippanhus nr 14 är ej registrerat för mervärdesskatt.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Riksbyggens Bostadsrättsförening Klippanhus nr 14 så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Riksbyggens Bostadsrättsförening Klippanhus nr 14 har 716406-2858 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Skåne län.