Riksbyggens Bostadsrättsförening Vingen i Ljungbyhed

Skåne län

Information

Riksbyggens Bostadsrättsförening Vingen i Ljungbyhed är ett bolag som finns i Klippan. I Riksbyggens Bostadsrättsförening Vingen i Ljungbyhed finns det lite olika personer som är förknippade och det är Grövnes, Christer som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Olofsson, Klas Richard som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Schüler, Laila Yvonne som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Tullgren, Christina Mariann som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Gert Uno som är född 1931 och har titeln Suppleant, Nordström, Bernt Inge William som är född 1946 och har titeln SuppleantWinberg, Rolf Peter som är född 1959 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Vingen i Ljungbyhed så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Riksbyggens Bostadsrättsförening Vingen i Ljungbyhed på telefon 042-186600.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadsrättslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalas, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Vingen i Ljungbyhed av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Vingen i Ljungbyhed är ett av många bolag som finns i Skåne län och Klippan arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Vingen i Ljungbyhed innehar ej F-skattsedel och Riksbyggens Bostadsrättsförening Vingen i Ljungbyhed är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Riksbyggens Bostadsrättsförening Vingen i Ljungbyhed så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Riksbyggens Bostadsrättsförening Vingen i Ljungbyhed har 716406-2759 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Skåne län.