HSB Bostadsrättsförening Orion i Klippan

Skåne län

Information

HSB Bostadsrättsförening Orion i Klippan är ett av många verksamheter som finns i Klippan. Det är nämligen den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Orion i Klippan finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

HSB Bostadsrättsförening Orion i Klippan som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1982-02-01.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB Bostadsrättsförening Orion i Klippan så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Klippan arbetar för att verksamheter som HSB Bostadsrättsförening Orion i Klippan ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB Bostadsrättsförening Orion i Klippan. Det finns flera verksamheter i Skåne län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan idsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Orion i Klippan är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Flatemo, Ulla Margareta -Olsson, Janne Erik Hugo -Persson, Bo Arne Reinhold -Schölander, Birgitta Margareta.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB Bostadsrättsförening Orion i Klippan och det är följande personer, Flatemo, Ulla Margareta som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Janne Erik Hugo som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Bo Arne Reinhold som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Schölander, Birgitta Margareta som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Birthe Vibeke som är född 1960 och har titeln Suppleant, Mattsson, Mats Roger som är född 1965 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för HSB Bostadsrättsförening Orion i Klippan är 716406-1777.